Home 

THTGIFFARINE
 
 

 เมนูหลัก
 

 ที่ปรึกษาธุรกิจ
คุณtest
โทร. 099-111-1111
อีเมล์ [email protected]

 พื้นที่สำหรับสมาชิก
Username

Password


forget password
Member Registration
 
 
 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
354 คน
1531 คน
11634 คน
เริ่มเมื่อ 2008-06-22
กิจกรรมเพื่อสังคม


...เราได้ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเสมอมา และตลอดไป...

   ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พ.ญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ ที่มีอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ว่าวันใดที่บริษัท ฯ เติบโตมีผลกำไร และมีความมั่นคง ณ วันนั้น บริษัทฯ จะคืนกำไรตอบแทนกลับสู่สังคม จวบจนวันนี้ บริษัทฯได้ก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่  เจตนารมณ์อันมุ่งมั่นก็กำเนิดขึ้นสมาดั่งปรารถนา

    1. กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา  ด้วยความเคารพสูงสุดที่มีต่อพระมงคลเทพมุนี, สมเด็จพระปิยะมหาราช, สมเด็จพระนเรศรวมหาราช และพระสุพรรณกัลยา จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ท่านก่อตั้งเป็น “กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา” เพื่อเป็นเกียรติและก่อเกิดสิริมงคลสูงสุด โดยมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กหญิงกำพร้า ให้ได้เล่าเรียนสูงสุดตามความสามารถ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 20 ล้านบาท

   2. มอบทุนค่าอาหารช้าง ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันค่อยๆ ลดจำนวนลงเรื่อยๆ กอปรกับมีต้นทุนในการเลี้ยงดูค่อนช้างสูง ทางบริษัทฯจึงได้มอบทุนค่าอาหารช้างให้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ. ลำปาง เป็นประจำทุกเดือน รวมเป็นเงินกว่า10 ล้านบาท

   3. โครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์” โครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยธรณีภิบัติสึนามิ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสตรีแห่งชาติ บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการนี้และบริจาคเงินจำนวน 48,000 บาท ต่อการช่วยเหลือ 1 ครอบครัว

   4. โครงการ “ ชั่วโมงนี้...เพื่อเด็ก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี อันเป็นการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ที่มีรายได้ บริจาครายได้ 1 ชั่วโมง ใน 1 ปี เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาเด็ก โดยบริษัทกิฟฟารีนเป็น 1 ใน 22 บริษัทชั้นนำของเมืองไทยที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นแกนนำช่วยรณรงค์ให้พนักงาน เครือข่ายลูกค้า และประชาชนช่วยบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนตามกำลังศรัทธา

   5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สภากาชาดไทย, สภาสตรีแห่งชาติ, กองทุนคลื่นน้ำใจ, โครงการหัวใจสีขาวร่วมรณรงค์ต้านภัยเอดส์, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

 จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทกิฟฟารีนได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท

©2008 Thtgiffarine.tht.in  For Webmaster  Web Help