Home 

THTGIFFARINE
 
 

 เมนูหลัก
 

 ที่ปรึกษาธุรกิจ
คุณtest
โทร. 099-111-1111
อีเมล์ [email protected]

 พื้นที่สำหรับสมาชิก
Username

Password


forget password
Member Registration
 
 
 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
373 คน
1550 คน
11653 คน
เริ่มเมื่อ 2008-06-22
กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน


ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง..ปกป้องสิทธิของคุณ

       การเป็นสมาชิกกิฟฟารีน คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินระยะยาว นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกกิฟฟารีนทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
       องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวคุณเองและสมาชิกกิฟฟารีนทุกคน

      ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน
       1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกกิฟฟารีนทุกคน ที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก
       2. อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นสมาชิก
ผู้สมัคร  
   – ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
                 - กรณีของ สามีภรรยา ให้สมัครร่วมกัน โดยใช้รหัสสมาชิกเดียวกัน
                 - ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน
        3. อย่าชักชวนให้ผู้อื่นสมัครหรือซื้อสินค้าจำนวนมาก เพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจโดยที่บุคคลนั้นๆ มิได้มีความต้องการอันแท้จริงที่จะบริโภคสินค้า
        4. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจกิฟฟารีน
จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของกิฟฟารีนอย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจกิฟฟารีน คือ โอกาสในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วย ความมานะพยายามและความตั้งใจจริง
         5. อย่าขายตัดราคา
จงขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแคตตาล็อกอย่างเคร่งครัด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ และจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจด้วย
         6. ห้ามวางขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือสถานที่ที่เป็นการจงใจในการวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกกิฟฟารีน ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการขยายงานของบริษัทฯเป็นการขายตรงหลายชั้น ซึ่งส่งเสริมการขายด้วยวิธีการแนะนำให้กับผู้มุ่งหวังเป็นหลัก การขายในสถานที่ดังกล่าวจะเป็นการทำลายระบบที่ถูกต้องในการขยายงาน และกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นอีกด้วย
         7. อย่าพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
จงชี้แจงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ตามวิธีที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ และเหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้รับผลดีในการแนะนำ
         8. อย่าทอดทิ้งลูกค้า
จงบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอบ บริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
         9. ชักชวนเข้าร่วมธุรกิจ เมื่อคุณพร้อมจะรับผิดชอบ
จงให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานของคุณ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมและจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน
        10. อย่าพยายามเปลี่ยน หรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน
จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกจากสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ
        11. อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิก เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิใช่กิฟฟารีน
จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ สมาชิกกิฟฟารีนดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนสมาชิก ดังนั้น สมาชิกต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่กิฟฟารีนอย่างเด็ดขาด
        12. อย่าสั่งซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน ให้กับสมาชิกในสายงานอื่น
จงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแม่ทีมโดยตรงของคุณ หรือสั่งซื้อจากศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และกิฟฟารีนเดลิเวอรี่, งานประชุมขายที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของคุณ
        13. อย่ากักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์
การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้สมาชิกในสายงานสำรองผลิตภัณฑ์ไว้มากกว่าจำนวนที่ขายได้ในแต่ละเดือน เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิรามิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
        14. อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด, ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน  หากสมาชิกต้องากรใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของบริษัทฯ โปรดขออนุญาต พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
        15. ระเบียบการแจ้งยอด การคิดค่าคอมมิชชั่น และการรับรางวัลเงินสด 
               - ผู้บริหารระดับ โกลด์สตาร์ขึ้นไปเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ที่จะแจงตำแหน่งให้กับลูกทีมได้
               - ยอดสั่งซื้อที่จะแจงให้กับลูกทีมหรือหลานทีมในการขึ้นตำแหน่ง จะต้องเป็นยอดสั่งซื้อทีมกลางโกลด์สตาร์เท่านั้น
               - คอมมิชชั่น สมาชิกที่รักษายอด สามารถรับคอมมิชชั่นที่ศูนย์ธุรกิจที่ท่านใช้บริการอยู่
         16. การโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกกิฟฟารีน
               - สมาชิกสามารถโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกกิฟฟารีนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอน คือผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือญาติพี่น้องเท่านั้น และผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ
               - ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรสมาชิก
               - กรณีสมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร
               - ในการโอนสิทธินั้น ผู้รับโอนจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ
               - เมื่อโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นแล้ว ผู้โอนไม่มีสิทธิ์สมัครใหม่กับสายงานอื่น
           17. การยกเลิกธุรกิจ
                 17.1 หากสมาชิกของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มีความประสงค์จะยกเลิกธุรกิจท่านสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะคือสินค้าในสภาพที่ขายต่อได้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจมายังบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ซื้อจากบริษัทฯ ภายในเวลา 30 วัน นับก่อนวันที่ท่านแจ้งยกเลิกธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินแก่สมาชิก ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกใช้สิทธิคืน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์หักค่าดำเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และมีสิทธิหักลบกลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระได้
                  17.2 เมื่อท่านสมาชิกยกเลิกการทำธุรกิจกับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการแย่งสายงาน ทางบริษัทฯ จึงมีกำหนดเกณฑ์ในการยกเลิกธุรกิจเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
                           - สมาชิกระดับสตาร์ – บรอนซ์สตาร์ หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ภายในเวลา 6 เดือน  สมาชิกระดับซิลเวอร์สตาร์ – โกลด์สตาร์ หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ในระยะเวลา 1 ปี
                         - สมาชิกระดับเมอร์คิวรี่ขึ้นไป หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ตลอดไป
           18. การจำหน่ายสินค้า
                 18.1 เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งมิใช่สมาชิกด้วยกัน จะต้องมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ถูกต้อง ซึ่งมีจำหน่าย ณ ที่ทำการบริษัท อันมีสาระสำคัญว่าจะต้องมีการรับประกันความพึงพอใจ และรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยสมาชิกจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริโภค และนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักค่าดำเนินการและผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
                  18.2 ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ สมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อน และต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้สมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระต้องแสดงบัตรประจำตัวประชนและบัตรประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระซึ่งออกโดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
           19. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกกิฟฟารีน
บริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่าดังนี้
                  19.1 สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
                  19.2 กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่นๆ
                  19.3 กรณีที่สมาชิกฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14 วัน
                  19.4 รบกวนองค์กรสมาชิก ทั้งในสายงานตนเองและสายงานอื่น
                  19.5 ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ
                  19.6 กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผ่านมติของคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรสมาชิกแล้ว
(การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)
             20. การกระทำของสมาชิก อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ
                    - สมาชิกฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฎิบัติของบริษัทฯ
                    - สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
                    - สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
                    - สมาชิกได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวสมาชิก หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
              21. มาตรการลงโทษ
                    ขั้นที่ 1  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
                    ขั้นที่ 2  งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
                    ขั้นที่ 3  ปลดออกจากการเป็นสมาชิก
             (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 19 โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ) มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจ
             22. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรดังต่อไปนี้ ปุ๋ยเกร็ดโกรแม็กซ์ ท็อป-เอ็น เทอร์โบ-แม็กซ์ แมกนีเซีย เม้กก้า-ซิงค์ โบโรแคล ไบรท์กรีน โมเด็ม ลิควิดไอออน เจอร์มิเนท ซิงโคไซค์ ฟารีนเอสซี ซิลทาไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดจำหน่ายในศูนย์ธุรกิจที่ขออนุญาตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นสมาชิกผู้บริโภคต้องมาซื้อได้ในศูนย์ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่สามารถนำไปจำหน่ายนอกสถานที่ได้

** กฎระเบียบบริษัทฯ ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

©2008 Thtgiffarine.tht.in  For Webmaster  Web Help